Miljö

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.”

Hållbart fiske

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven, skydda deras livsmiljöer och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle.

Spårbarhet

Följande information ska medfölja alla partier som omfattas av spårbarhetskraven:
Partiets identifikationsnummer
Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
Fiskart
Fångstdatum/produktionsdatum
Mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt och i förekommande fall (främst viltfångad lax) antalet individer

Produktform och beredningsform
Leverantörens (säljarens) namn och adress
Dessutom ska nedanstående konsumentinformation medfölja partiet i alla led:
Artens vetenskapliga namn och handelsbeteckning
Produktionsmetod, till exempel fångad eller odlad
Området för fångsten eller odlingen
Fångstredskap
Uppgift om produkten tidigare varit frusen
Datum för minsta hållbarhet

Ren process

I denna värld med en växande befolkning ökar behovet av prisvärda, säkra och högkvalitativa produkter.Dessutom är kunderna mer medvetna om att dessa produkter ska produceras på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.För att svara på detta behov tillhandahåller FSSC 22000 en pålitlig varumärkesförsäkringsplattform för konsumentvaruindustrin.