Havskräftor

loading...

Havskräftan nära släkting till vanlig hummer men är betydligt mindre och slankare med långa
smala klor. Till skillnad från sin större släkting lever den på mjuka bottnar av lera och sand från
Island och Nordkap till Marocko och går in i Medelhavet samt Skagerack och Kattegatt vanligen
på 30–40 meters djup men finns på djup ner till 400 meter. Den används på kräftskivor i stället
för sötvattenskräftor, framförallt på västkusten. Havskräftan har en mildare smak jämfört med
diverse andra mindre kräftor. Den fiskas ibland via burfiske..
Hannarna kan nå en längd av 25 cm, honorna 17 cm. Honorna blir könsmogna vid 8–10

centimeters längd.