Kvalitetspolicy


Företagets ambition är att ha ett gott anseende och att uppfattas som en högklassig leverantör av skaldjursprodukter. Det förutsätter högt ställda krav på våra leverantörer av råvaror, insatsvaror och utrustning.

Vår målsättning är:

• att leverera produkter som motsvarar kunders och myndigheters förväntningar och krav

• att ha en öppen och korrekt kommunikation med våra kunder och leverantörer

• att genom ett aktivt kvalitetsledningssystem producera säkra produkter på ett effektivt sätt, samt att arbeta för ständig förbättring

• att kvalitet skall vara varje medarbetares angelägenhet


Göteborg den 5 februari 2018